Tehetséges vagyok, büszkén vállalom 2018-2019

Ossza meg másokkal is!Share on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

NTP-CSSZP-M-18-0011

2018.07.01 – 2019.06.30.

Projektünk Veszprém megye egész területét lefedő, szemléletformáló programok rendszeres szervezése és lebonyolítása, mely a tehetség és tudás értékének tudatosítását szolgálja. Kiemelten hangsúlyt fektetünk a tehetséges fiatalok családtagjainak, szüleinek felvilágosítására, szemléletformálására.

Jelen pályázat programja minden elemében a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgálja. Elsődleges törekvése a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű településen élő fiatalok családjainak szóló szemléletformáló programok megvalósítása, melyek segítik a tehetséget felismerő, kibontakozásukat támogató családi környezet kialakulását, a tehetséges gyermekek családi hátterének megerősítését.

Programjaink, rendezvényeink a megye területést lefedve kerülnek megszervezésre! Fontos számunkra, hogy minél több településen bemutathassuk a kormány családügyi törekvéseit, eredményeit, valamint, hogy egyesületünk tevékenységével a tehetséges diákok, fiatalok támogató rendszerét olyan szinten erősíthessük, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, számukra megfelelő információk és a támogató rendszer segítséget biztosító lehetőségei eljussanak. Programjaink, rendezvényeink a megye területést lefedve kerülnek megszervezésre! Fontos számunkra, hogy minél több településen bemutathassuk a kormány családügyi törekvéseit, eredményeit, valamint, hogy egyesületünk tevékenységével a tehetséges diákok, fiatalok támogató rendszerét olyan szinten erősíthessük, hogy a tehetségek ne kallódjanak el, számukra megfelelő információk és a támogató rendszer segítséget biztosító lehetőségei eljussanak.
Projektünk elsődleges, közvetlen célcsoportja, az iskolák, a tehetségpontok, tehetségsegítő mentorok, és rajtuk keresztül a fiatalokra közvetlen hatást gyakorló családi környezet. Kiemelten hangsúlyt fektetünk a tehetséges fiatalok családtagjainak, szüleinek felvilágosítására, szemléletformálására. A projektbe bevont közvetett célcsoport a tehetséges fiatalok, közöttük kiemelten a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, roma, fogyatékossággal élő, hagyományos iskolai értékelés szerint alulteljesítő tehetséges fiatalok.Kiemelt figyelmet fordítva a tömegközlekedéssel nehezen elérhető, infrastrukturális hiányokkal küszködő kistelepülésen, aprófalvakban, szegregátumokban élőkre.  A célcsoport elérésének módszere: – levelezőlisták, hírlevél (iskolák, tehetségpontok, óvodák részére)- szórólap intézményekbe kihelyezve – tehetséggondozó szakember személyesen ismerteti az általa tartott szakmai fórumokon a programjainkat- diákok-      honlap (www.tehetsegekertveszprem.hu)
Szeretnénk a társadalomban  élők szemléletformálásával elérni, hogy mindenkiben tudatosuljon, a tehetséges fiatalokra építhetjük nemzetünk jövőjét, rájuk szükség van, meg kell őket becsülnünk, segítenünk kell őketEzek az emberek nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, amire a tehetségük predesztinálja őket. Eredménynek tekintjük ha minél több tehetséges fiatal családját tudjuk informálni a tehetséggondozás lehetőségeiről és tevékenységeiről.
A szemléletformáló programok kötelező elemei az alábbiakA tehetség és tudás értékének tudatosítását szolgáló, a tehetséget befogadó, elfogadó, tehetségbarát szemléletmód elterjesztésének érdekében tehetségsegítő szakember bevonásával szakmai beszélgetéseket, előadásokat, szervezünk a szülők, és pedagógusok számára, a „Szülői klub” keretében. A sikeres programelemet a jövőben is szeretnénk folytatni Balatonalmádiban, a Balaton Almádi Nagycsaládos Egyesület együttműködésével.A program során havonta a tehetséges fiatalok szülei a tehetséggondozásban jártas pedagógusokkal, szakmai előadókkal és egymással beszélhetik meg tapasztalataikat, gondjaikat, iskolaidőszakban, összesen 9 alkalommal
Fontosnak tartjuk továbbra is a „Tehetségsegítő hálózat fejlesztését” tehetségsegítő szakember bevonásával, aki találkozókat szervez szülőkkel és pedagógusokkal, szakmai beszélgetéseket folytat annak érdekében, hogy a tehetségbarát szemléletmód tudatosuljon Veszprém megyében. Továbbra is szükségesnek érezzük a tehetséggondozás területén a szülő, a pedagógus együttműködésének erősítését, ennek érdekében a következő időszakban felmérjük a kistelepülésen élők igényeit, az egyes műveltségterületek iránti érdeklődés nagyságát, egyeztetve a helyin pedagógusokkal, majd a Tehetségsegítő tanáccsal együttműködve szeretnénk segíteni, hogy több kistelepülésre eljuthassanak a művészetiskolai képzések. A szakmai beszélgetések során a célcsoport segítése céljából tájékoztat a tehetségsegítés, -gondozás területéhez kapcsolódó aktuális információkkal, és biztosítja a szükséges tájékoztató anyagokat.
A tehetségsegítés, felfedezés területéhez kapcsolódó játékos, kreatív programelemeket tartalmaz a gyerekek, a fiatalok és a családok számára, az alábbi három rendezvényünk:„Alkotó Nap”-ot 3 alkalommal tervezzük megszervezni, mely a tehetségsegítés, felfedezés területéhez kapcsolódó játékos, kreatív programelemeket tartalmaz a gyerekek, a fiatalok számára.A rendezvény 3 településen kerül megrendezésre, célunk a hagyományos iskolai keretek között kevesebb figyelmet kapó területek bemutatása, a program során a fiatalok megismerkedhetnek különböző régi mesterségekkel, szakmákkal, abban ki is próbálhatják magukat, így új erősségeket, érdeklődési területet fedezhetnek fel magukban. Az Alkotónap során tervezett műhelymunka: nemezelés, keramikus, bőrös, gyöngyfűzés.
A „Muzsika hangja-találkozás a hangszerekkel, hangszerlátogató nap”, 2 alkalommal kerül megrendezésre kistelepülésen, a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola Tehetségponttal együttműködésben. A résztvevő gyerekek, fiatalok, megismerhetik a bemutatott hangszerek történetét, majd ki is próbálhatják zenetanárok segítségével, ezzel segítjük a tehetség felfedezését és a hangszerválasztást.
„Próbáld ki magad – Miben vagy tehetséges? Veszprém megyei Nyílt Nap” nagyszabású rendezvényünk célcsoportja a gyerekek, a fiatalok és családok. Ezen a rendezvényen a gyerekek minden tehetség felfedező kreatív programelemünket meglátogathatnak egy színtéren, így a gyermek felfedezheti tehetségét, a szülő pedig láthatja gyermeke érdeklődési területét.Itt sor kerül „Alkotó Nap”, „Muzsika hangja-találkozás a hangszerekkel” programelemekre, továbbá kiegészül, a tehetség felfedezése területéhez kapcsolódóan egy látóteret bővítő programmal, melynek során, a Pannon Egyetemen tudományos labor kitelepülésének új érdeklődései kört fedezhetnek fel magukban, a bemutatásra kerülő kísérlet során, mely „Vegyész kobold egy napja”-t mutatja be.
A tehetséges fiatalok frusztrációjának, kudarcának valamint környezetével kialakuló konfliktusainak feloldását segítő programelemünk a pszichológus tanácsadás iskolaidőszakban, havi rendszerességgel a CSEÖH Irodájában, összesen 9 alkalommal. A tanácsadás segítséget nyújt a tehetséges fiatalok és szülei számára, megbeszélni szakemberrel a fiatalok speciális frusztrációjának, konfliktusainak megoldási lehetőségeit.A célcsoport segítése a tehetségsegítés, -gondozás területéhez kapcsolódó aktuális információkkal, tájékoztató anyagokhoz hozzáférést biztosításunk a CSEÖH Irodájában.
Az iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányuló és bullying ellenes iskolai tevékenységek megteremtése programelemet, megyei lefedettséggel tervezzük megvalósítani 8 kistelepülés vagy járási székhely általános iskolájában, 4-5. osztályos tanulók számára. iskolánként 2 x 45 percben interaktív tolerancia órák megtartására kerül sor, ahol a diákok megismerhetik a bántalmazás fogalmát, eszközeit, tudatosítva bennük, hogy olyan magatartásformát alakítsanak ki, amellyel nem bántanak másokat. Célunk az érzékenyítés, attitűdformálás. A módszereink között a felvilágosító előadások mellett, interaktív játékokkal, gyakorlatokkal kívánjuk elérni, hogy ne váljanak áldozattá és bántalmazóvá. Képzett szakembereink lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek, hogy közvetlen és anonim módon jelezhessék problémáikat, melyekkel kiterjedt segítő hálózatunk kapcsán segítséget nyújtunk számukra.

Szólj hozzá!

Privacy Preference Center

kuki

hogyan használjuk a sütiket

sütik, dam

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?